نام کتاب: مبارزات آیت‌الله سیدیونس اردبیلی (به روایت اسناد و خاطرات)

تدوین: نیکبخت میرکوهی، رحیم

معرفی کوتاه: محقق در این کتاب کوشیده است تا با بهره‌گیری از برخی مدارک و اسناد و نیز خاطرات شخصیت‌های معاصر با ایشان، حتی از راه تطبیق خاطرات مختلف راهی به درک و شرح حوادث بیابد

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی , (شکوه بهمن)


جمعه هجدهم 11 1387
X